Termékregisztráció

Európai Uniós CPNP kozmetikai termékregisztráció

Kozmetikai termék EU forgalomba hozatalához meg kell felelni a 1223/2009/EK kozmetikai rendeletnek. Ehhez a következőkre van szükség:


1

Termékinformációs dokumentum

A kozmetikai termékről - első forgalomba hozatalakor - termékinformációs dokumentációt (TID) kell összeállítani, melyet a felelős személy a címkén feltüntetett saját címén (székhelyén), elektronikus vagy egyéb formában könnyen hozzáférhetővé tesz az érintett tagállam illetékes hatósága számára, ahol a dokumentációt tárolják. A termékinformációs dokumentációt az utolsó kozmetikai terméktétel forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig kell megőrizni.


2

Biztonsági értékelés és jelentés

A forgalmazott kozmetikai terméknek biztonságosnak kell lennie az emberi egészségre, amennyiben rendeltetésszerűen vagy ésszerűen, előrelátható feltételek mellett használják. A kozmetikai terméket első forgalomba hozatalát megelőzően a vonatkozó adatok alapján biztonsági szempontból értékelni kell, és a kozmetikai termékről biztonsági jelentést kell készíteni.


3

Akkreditált laborvizsgálat

A biztonsági jelentés része, ami alátámasztja a kozmetikai termék biztonságos felhasználását, minőségét és a termékre tett bizonyos állításokat.


4

CPNP regisztráció

A kozmetikai termékek bejelentése 2013. július 11. után elektronikus úton történik a Közösség felé. A 1223/2009/EK kozmetikai rendelettel összhangban megkövetelt információkat a felelős személy vagy a forgalmazó a CPNP portálon keresztül adhatja meg.


5

Megfelelő göngyöleg

A kozmetikai termékkel közvetlenül érintkező tároló edénynek meg kell felelnie a GMP előírásainak és EK-tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Meglévő üzleti kapcsolataink révén tudunk segíteni partnereinknek a megfelelő göngyöleg kiválasztásában.


6

Címkézési szabályok ellenőrzése

A kozmetikai termékek csak akkor forgalmazhatóak, ha azok tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható, és jól látható formában szerepelnek a 1223/2009/EK rendeletben előírt kötelező címkézési információk.


7

A nyilvánosság számára közérdekű információk biztosítása

A nyilvánosság tájékoztatása céljából a felelős személy gondoskodik arról, hogy az alábbi információk megfelelő módon legyenek hozzáférhetőek a nyilvánosság számára:

  • a kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetétele (mennyiségi információk a 1272/2008/EK rendelet 3. cikkével összhangban, csak a veszélyes anyagokra korlátozva!),
  • illat- és aromakompozíciók esetén az összetétel megnevezése és kódszáma, a szállító kiléte,
  • a kozmetikai termék használatából eredő nemkívánatos hatások,
  • súlyos nemkívánatos hatásokra vonatkozó meglévő adatok.